Services and Solutions

УСЛУГЕ И РЕШЕЊА

01

Техничко саветовање

Пружамо стручну техничку помоћ у фазама планирања, пројектовања и изградње.

02

пројектовање

Вршимо израду свих нивоа техничке документације из области електроенергетике, телекомуникација, IT и ITS система.

03

техничка контрола

Пружамо услуге вршења стручне техничке контроле пројектне документације из области електротехничке струке.

04

стручни надзор

Пружамо услуге вршења стручног надзора на изградњи телекомуникационих, електроенергетских, IT и ITS система.

05

Развој

Вршимо услуге планирања, развоја и изградње IT и ITS система.

06

Одржавање

Вршимо превентивно, корективно и инвестиционо одржавање IT и ITS система.

извод из референц листе

Our Portfolio

Tunel Lipak
portfolio image
Кадровска опремљеност

Сертификати и лиценце

Engineering Card

FEANI

European Federation of National Engineering Associations (FEANI)

чланство

СИТС

Савеза инжењера и техничара Србије

стручни испит

МУП РС - ПР1 

МУП Републике Србије

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања   

certificate

 

CERTIFICATE

 

certificate

 
 
 
Identification Info

пословни подаци

ЛИНЕАЛ доо Нови Сад

Антуна Урбана 8а/16

21000 Нови Сад (пак: 402352)

Србија


пиб: 105 876 388

матични број: 20477512

рачун: 330-15004616-61


датум оснивања: 17. новембар 2008. године

делатност: 7112 - инжењерске делатности и техничко саветовање